แนะนำวิถีท่องเที่ยวชุมชนไทย

‘การท่องเที่ยวชุมชนของไทย’ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเดินทาง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะนอกจากคุณจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายแล้ว คุณก็จะได้สัมผัสการต้อนรับอันแสนอบอุ่นรอยยิ้มจริงใจ นอกจากนี้ชุมชมในแต่ละแห่ง ก็ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ รวมทั้งอากาศอันแสนบริสุทธิ์ที่น่าออกไปสัมผัส สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวแบบชุมชนไทยกัน

ห้วยน้ำกืน เชียงราย

บ้านห้วยน้ำกืน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเขียวขจี มีอากาศอันแสนสดชื่น อีกทั้งยังได้รับพลังแห่งความเป็นมิตรของชาวบ้านอีกด้วย เราอยากให้คุณได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของชุมชนแห่งนี้ โดยมีบ้านพัก HOME STAY ให้บริการทั้งหมด 8 หลัง อีกทั้งยังมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ทำให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตรวมทั้งป่าได้อย่างกลมกลืน

บ้านป่าแป๋ แม่ฮ่องสอน

ชุมชมแห่งความพอดี ซึ่งเดินเคียงคู่ไปพร้อมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดยเป็นสถานที่ชุมชนแบบ HOME STAY ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติในการเลี้ยงชีพ เช่น ทำนา, ปลูกข้าว และปลูกผัก โดยเฉพาะในช่วงฤดูทำนา คุณจะได้สัมผัสกับนาข้าวสวยงาม นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ตัวบ้าน ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ, ปลูกผักพื้นบ้านหลายชนิดเพื่อนำมาประกอบอาหาร แบบคนเมืองอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

บ้านห้วยห้อม แม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งหุบเขา ประกอบด้วยนาขั้นบันไดอันน่าสนใจ  และสิ่งน่าสนใจมากกว่านั้น คือ ชาวบ้าน ณ บ้านห้วยห้อมแห่งนี้นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลัก และอาชีพหลักก็คือปลูกข้าว และมีการเลี้ยงแกะขนปุยด้วย ทำให้เกิดอาชีพน่าสนใจอีกอย่าง คือ การทอผ้าจากขนแกะ โดยการมาพักผ่อน Home Stay ณ บ้านห้วยห้อม จัดเป็นโปรแกรมน่าสนใจอีกประการหนึ่ง

บ้านผาบ่อง – แม่ฮ่องสอน

เป็นชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งเปิดให้นักเดินทางได้เดินทางมาสัมผัสกับความเป็นรากฐานดั้งเดิม รวมทั้งวัฒนธรรมของชนเผ่า โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ ชาวไทใหญ่และชาวปกาเกอะญอ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างนาวนานนับร้อยปี ความน่าสนใจ คือ การแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่หาชมได้ยาก โดยคุณสามารถออกไปได้แบบเช้า-เย็นกลับ หรือ แบบค้างคืนก็ได้นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งอัดแน่นอยู่ภายในชุมชนรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง สำหรับจุดท่องเที่ยวน่าสนใจมาก ที่อยากแนะนำเมื่อคุณมาบ้านผาบ่อง คือ ‘สะพานข้าว’ อันมีลักษณะเป็นสะพานไม้ไผ่ ซึ่งทอดตัวยาวไกลไปยันกลางทุ่งข้าว พร้อมโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สดชื่นด้วยบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้ในเมือง